Senioři - činnost

Vedoucí jednotlivých oddílů do svých sekcí zapíší něco o činnosti svých oddílů.