discgolf - činnost

Členové našeho oddílu se scházejí na hřištích pro discgolf, kde v pravidelně nepravidelných termínech (vždy na domluvě) trénují. Dále se naši členové zúčastňují regionální soutěže (Ústecká discgolfová liga), kde začínají sbírat první zkušennosti.