Novinky

autor: admin

vloženo: 06.09.2021 17:40:47

Discgolfový turnaj Hrob Open vol.2

            V sobotu 4. 9. 2021 v Hrobě proběhl turnaj za podpory Ústeckého kraje v Discgolfu. Celého turnaje se zúčastnilo celkem 39 startujících, z toho 14 členů ČOS.

            Celá soutěž byla rozdělena do 4 skupin MA1 až MA4 pro veřejnost, podle zkušenosti startujících. Nezávisle na těchto skupinách byla soutěž rozdělena ještě na 3 kategorie (mládež, muži, ženy) pro členy sokola.

            Za slunného počasí si prošli soutěžící 3 kola po 9 jamkách a na konci celé soutěže dospěli k následujícím výsledkům:

            V Župní soutěži se v mládeži na 1. místě umístila Marie Dudešková s celkem 117 hody (+30 oproti paru hřiště), 2. místo David Sýkora 127 hodů (+40), 3. Místo Petra Sýkorová 132 (+45).

            Mezi ženami vyhrála Marie Židová 97 (+10), která o pouhý 1 hod porazila Michaelu Podlasovou, která skončila na 2. místě 98 (+11). Na 3. místě potom v turnaji skončila Pavla Sýkorová 120 (+33).

            Muži měli soutěž také napínavou až do úplného konce a v těsném boji vyhrál soutěž Martin Turek 82 (-5), za sebou nechal na 2. místě Karla Klobouka 83(-4) a Jiřího Klobouka, na 3. místě 84 (-3).

            Po vyhlášení Župní soutěže následně došlo ještě k vyhlášení soutěže pro veřejnost v kategoriích MA1 až MA4.

            V kategorii MA4 (hráči, kteří se ještě nezúčastnili žádného jiného turnaje v ČADG) vyhrál Petr Šmehlík 75 (-12), na druhém místě se umístil Adam Trejbal 83 (-4) a 3 pozici obsadil Radek Syrový 86(-1).

            V kategorii MA3 (začátečníci s ratingem v turnajích 1-699) vyhrál zástupce naší TJ Martin Turek 82(-5), 2. Místo získal Jiří Klobouk (člen naší TJ) 84(-3), kteří za sebou na třetím místě nechali Lucii Budilovou 86(-1).

            Kategorie MA2 (středně pokročilí s ratingem 700-799) se musela rozuzlit pomocí rozhozu, po kterém zvítězil Daniel Brabec 82(-5), na 2. místě zůstal Petr Trejbal 82(-5). Se ztrátou pouhého 1 hodu získal 3. místo Karel Klobouk z naší TJ 83(-4).

            V kategorii MA1 (pokročilí hráči s ratingem 800-900 a více s handicapem) vyhrál Vít Dupák, který odehrál turnaj s 61 hody (-26), na 2. místě se umístil Martin Zeman 69 (-18), na konečném 3. místě se umístil Pavel Sedlák s 67 hody (-20), kterého na třetí pozici odsunul handicap +4 hody, se kterým se musel potýkat.

            Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a třeba na dalším turnaji UDGL, nebo Hrob open, který bychom rádi zorganizovali i příští rok.

 

Jednatel TJ Sokol Verneřice

Jiří Klobouk.

 

 


autor: admin

vloženo: 14.07.2021 15:10:55

 


autor: admin

vloženo: 24.01.2021 20:42:13

Příspěvky pro rok 2021

 

Příspěvky na rok 2021 musí být předány oddílovému vedoucímu nejpozději do 28. 2. 2021

 

Členský příspěvek

Oddílový příspěvek

Celkem

Děti a dorost do 18ti let

200,- Kč

150,- Kč

350,- Kč

Důchodci nad 65 let

200,- Kč

200,- Kč

400,- Kč

Dospělí od 18 do 65 let

500,- Kč

300,- Kč

800,- Kč

Studenti do 26 let, ženy na mateřské, plně invalidní důchodci do 65 let

500,- Kč

0,- Kč

500,- Kč

 

 

Za TJ SOKOL Verneřice

Starosta Karel Klobouk


autor: admin

vloženo: 13.12.2020 15:57:15

Župní turnaj v Discgolfu
Hrob Open 2020
V sobotu 12.12.2020 se v Hrobě v prostorách okolo dopravního hřiště konal první ročník Discgolfového turnaje Hrob Open 2020.
Na této akci se zúčastnilo celkem 41 startujících, kteří porovnávali síly ve třech kategoriích pro veřejnost (rozděleno podle zkušeností). Zároveň byl tento turnaj také Župním turnajem v tomto rozvíjejícím se sportu. Velké poděkování patří spolku DGC Albium, se kterým jsme celý tento turnaj připravili. Dále nesmíme opomenout sponzory, kteří nám umožnili realizaci turnaje. Tuto akci podpořil dotací Ústecký kraj, ULTIMO cz, Lardon, Ústecká pivotéka.
Konečné pořadí veřejnosti:
Kategorie MA1
1. místo: Vít Dupák
2. místo: Vojtěch Vykydal
3. místo: Roman Kunovjánek
Kategorie MA2
1. místo: Ondřej Šafránek
2. místo: Roman Sieber
3. místo: Pavel Noga
Kategorie MA3
1. místo: Jakub Štefan
2. místo: Tomáš Hejný
3. místo: Pavel Vágner st.
Župní přebor - Župa Krušnohorská - Kukaňova
Sokol - dospělí/ muži
1. místo: Karel Klobouk
2. místo: Jiří Klobouk
3. místo: Petr Dudešek
Sokol - dospělí/ ženy
1. místo: Michaela Podlasová
2. místo: Marie Dudešková
3. místo: Pavla Sýkorová
Junioři
1. místo: Marek Fedák
2. místo: Karel Klobouk jr.
3. místo: David Sýkora
Všem soutěžícím děkujeme za účast i v tomto chladném počasí a těšíme se na další podobnou akci v našem městě.
Zároveň bychom chtěli připomenout že v naší TJ je založen oddíl Discgolfu, ve kterém rádi přivítáme nové členy.
Za TJ Sokol Verneřice
Jiří Klobouk

 


autor: admin

vloženo: 02.12.2020 15:47:31


autor: admin

vloženo: 09.10.2020 21:23:49

Uzavření tělocvičny

 

V návaznosti na aktuálně platná opatření vzhledem k situaci kolem COVID-19 jsme nuceni s okamžitou platností uzavřít prostory tělocvičny. 

O znovuotevření tělocvičny pro veřejnost Vás budeme informovat, v závislosti na aktuální situaci.

 

Jiří Klobouk 

Jednatel TJ Sokol Verneřice

9.10.2020


autor: admin

vloženo: 01.10.2020 20:41:47

Župní přebor mládeže v lehké atletice

župy Krušnohorské - Kukaňovy

     Mládež TJ Sokola Verneřice se dne 26. září 2020 zúčastnila župního přeboru v lehké atletice na stadióně v Krupce. Letošní účast byla menší než v minulých letech, jednak posunutím termínu a také zejména pro nepěkné chladné počasí.  Celková účast byla 40 závodníků. Za TJ Sokol Verneřice se zúčastnilo 7 chlapců a 5 děvčat. Z těchto 12 našich účastníků, které neodradilo nepříznivé počasí si svými sportovními výkony zasloužili  4. zlaté medaile a 4. stříbrné medaile ve svých kategoriích v rámci celé župy K - K. Výsledky svědčí o dobré fyzické připravenosti naší mládeže. 
     Na této akci se podíleli i čtyři naši cvičitelé, kterým patří poděkování za pomoc z rozhodováním a celkovým zvládnutím této akce. 
     Odměnou těmto mladým účastníkům nebyly jen diplomy a medaile, ale také jedna hodina zdarma pro zahřátí v místní plavecké hale.
 
 
Starosta TJ Sokol Verneřice - Karel Klobouk

autor: admin

vloženo: 16.09.2020 16:49:10

Jubilejní

20. ročník

Hrobská Prda Open

2020

Letos je tomu 20 let, kdy se poprvé uskutečnil volejbalový turnaj Hrobská Prda.

 

U samotného zrodu turnaje byl principál místního divadla V Pytli Petr Stolař ml., který byl pozván na zahájení letošního jubilejního dvacátého ročníku, kde převzal symbolický klíč od turnaje a pamětní list. Po krátké řeči společně se svým otcem Petrem Stolařem, který je dlouholetým hlavním rozhodčím tohoto turnaje, odemkli 20. Hrobskou Prdu Open. Úvodního slova při zahájení turnaje se chopili také starosta města Hrob Ing. Jiří Fürst a starosta TJ Sokola Verneřice - Karel Klobouk. Soupiska zúčastněných týmů čítala krásných 10 družstev. Dostavily se jak pravidelně se zúčastňující týmy jako Duchcov, policejní tým 3V33 a další, tak i nováčci Kameňáci. Počasí letos nahrávalo sportu, nebylo vedro jako v minulých letech a ani nepršelo. Po celou dobu turnaje panovala skvělá nálada, lidé se bavili nejen volejbalem, ale i u místního občerstvení, za které se patří poděkovat hrobskému fotbalovému oddílu a manželům Tichým. Dále bychom rádi poděkovali sponzorům, díky kterým byly ceny opět bohaté a jsou to: město Hrob, TJ Sokol Verneřice, fotbalový klub TJ Hrob, Nápojka Hrob - Michal Holý, Kovpal s.r.o., Podlahové studio Jaroslav Tichý a MC club kotrmelec Cheb. Těší nás, že se stále častěji přihlašují týmy mladých sportovců jako například VK Teplice nebo Mohorovičičovci.

Konečné pořadí turnaje bylo následující: Odpadlíci (Osek), Slavoj Duchcov (Duchcov), VK Teplice (Teplice), Abstinující Anonymní Alkoholici (Osek, Duchcov), HAPR (Hrob, Praha), Kameňáci (Chlumec), Mohorovičičovci (Liberec), 3V33 (Praha, Plzeň, Hrob), Pinkálci (Meziboří) a Stará Garda (Hrob).

 

Nejkrásnějším týmem byli zvoleni Pinkálci z Meziboří díky jejich krásným jednotným dresům.

 

V příštím roce se snad Hrobská Prda Open odehraje ve svém obvyklém termínu na konci června v období Hrobskýcch slavností a doufáme, že se opět přihlásí alespoň tolik týmů, jako letos.

 

Poděkování patří i organizátorům, kteří celou akci vzorně připravili.

Kompletní fotogalerii je možno shlédnout na odkazech: odkaz1; Odkaz 2

 

Petr Hlavín – vzdělavatel TJ Sokol Verneřice

 


autor: admin

vloženo: 25.08.2020 13:59:29

UDGL 6. kolo

Dne 23. 8. 2020 proběhlo v Duchcově již 6. kolo letošního ročníku UDGL (soutěže v Discgolfu).

Na tomto turnaji nás reprezentovali tři soutěžící, Jiří Klobouk, Karel Klobouk a Michaela Pastyříková. V celkem tříkolovém soutěžním layoutu si soutěžící vyzkoušeli snad všechny povětrnostní podmínky, které se mohou při discgolfu přihodit. 

Na konci turnaje dospěli po vysčítání všech kol dokončili naši reprezentanti

v kategorii MA2 na 7. místě Karel Klobouk (133 hodů celkem <+1 oproti paru hřiště>)

v kategorii MA3 na 3. místě Jiří Klobouk (133 hodů celkem <+1>); 9. místo Michaela Pastyříková (147 <+15>)

 


autor: admin

vloženo: 04.08.2020 13:41:44


autor: admin

vloženo: 03.08.2020 20:45:46

Fasáda naší tělocvičny se dočkala další opravené části. 

 


autor: admin

vloženo: 03.08.2020 20:28:50

Účast na 5. kole UDGL

Dne 1. 8. 2020 proběhlo v Duchcově již 5. kolo UDGL (Regionální soutěže v discgolfu).

Na tomto turnaji naší TJ reprezentovali 4 hráči v kategorii MA3 a 1 hráč v kategorii MA2.

Dnešní parný den přinesl našim zástupcům několik úspěchů, kdy se Jiřímu Kloboukovi povedlo obsadit v kategorii MA3 po konečném rozhozu 3. místo. Vzhledem k chybě protihráče, který se dopustil chyby ve výpisu scorekarty nakonec obsadil místo 2. vzhledem k trestným bodům, které protihráči udělil ředitel soutěže. Karel Klobouk se na dnešním turnaji pro změnu blýskl svým prvním esem!

Již nyní se můžeme těšit na další pokračování této soutěže, které proběhne 23.8. opět v Duchcově (tentokrát v Duchcovské zámecké zahradě) Zde nás můžete podpořit, nebo se do turnaje zapojit s námi!


autor: admin

vloženo: 22.06.2020 14:52:06

Turnaj UDGL v Milešově u Velemína

Dne 21.6. se členové naší TJ zúčastnili v pořadí již 4. kola UDGL. Na turnaji nás reprezentovali: Marie Dudešková, Michaela Pastyříková, Petr Dudešek, Jiří Klobouk a Karel Klobouk.

Po čtyřech kolech turnaje naši členové obsadili na turnaji v kategorii MA3 15., 12. 11. a 6. místo a ve vyšší kategorii MA2 potom 15. místo.

Na turnaji bylo celkem 46 soutěžích z několika krajů v ČR. Marie a Petr Dudeškovi zde začali získávat první zkušenosti v soutěži tohoto sportu a po prvním kole se oba výrazně zlepšili díky radám ostatních soutěžících a zároveň i zkušenostem a taktice kterou mohli odpozorovat od zkušenějších soutěžících, se kterými byli ve skupinách. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na odkazu: https://idiscgolf.cz/turnaje/26


autor: admin

vloženo: 02.06.2020 15:31:24

Dobrý den.

Členové našeho nově založeného oddílu Discgolfu se zúčastnili regionálního turnaje UDGL pod záštitou PDGA. Na tomto turnaji zatím získáváme první zkušenosti s tímto nově se rozmáhajícím sportem

Na turnaji jsme obsadili 6 a 11 místo z 12 v kategorii MA3.

14 místo potom patřilo našemu již v kategorii MA2 do které se mu již podařilo postoupit po předchozích dvou turnajích.

 

 


autor: admin

vloženo: 24.05.2020 13:09:44

Prohlášení TJ Sokol Verneřice

ke COVID-19

ze dne 25. 5. 2020

 

 

Na základě uvolňování krizových opatření od 25. 5. 2020 vedení TJ rozhodlo u úpravě opatření platných v provozu naší tělocvičny.

 

Od pondělí 25. 5. 2020 je umožněn provoz naší tělocvičny s podmínkami, které nám ukládají platná opatření z usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.

Podmínkami pro provoz tělocvičny jsou:

- sportoviště smí užívat současně max. 300 sportovců

- po každé cvičební jednotce, jednotka zajistí dezinfekci povrchů, kterých se běžně dotýkají ruce

- je povoleno využívání šatny s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi cvičenci,

- užívání sprch a podobných zařízení je zakázáno s výjimkou umývárny a toalety s tím, že smí být užívána pouze jednou osobou a po použití musí dezinfikovat místa, kterých se může cvičenec dotýkat

- cvičenci mezi sebou musí dodržovat minimální vzdálenost 2 metry, na sportovišti cvičenci nejsou povinní nosit zakrytí dýchacích cest, pro ostatní tato povinnost platí, včetně všech cvičenců v prostorách mimo tělocvičnu

- do tělocvičny je zakázán vstup pro nečleny TJ Sokol Verneřice

- do tělocvičny je zakázán vstup cvičenců s respiračními potížemi a se zvýšenou teplotou

 

Omezení pro provozované sporty se ruší, s tím, že musí být dodržovány uvedené podmínky.

Všichni zúčastnění jsou povinní mít podepsanou prezenční listinu dokládající, že budou dodržovat pravidla tohoto dokumentu.

Tato omezení jsou platná do odvolání.

U vstupu do tělocvičny a v umyvárně je připravena DEZINFEKCE rukou, kterou jsou povinni použít cvičenci před vstupem na ruce. Dezinfekci použijí cvičenci také k dezinfekci povrchů, kterých se dotýkají / kliky, vodní baterie, sportovní potřeby / Toto platí před začátkem cvičení i po jeho ukončení. Do odpadkových košů s pytli na odpad před vstupem do tělocvičny a na sociálním zařízení odkládejte do tohoto pytle použité ochrany rukou, jednorázové roušky.

 

Za výbor TJ Sokol Verneřice

Jednatel - Jiří Klobouk

Ve Verneřicích dne 24. 5. 2020


autor: admin

vloženo: 14.05.2020 10:48:20

Prohlášení TJ Sokol Verneřice

ke COVID-19

ze dne 11. 5. 2020

 

 

Na základě usnesení vlády ČR č. 490 ze dne 30. 4. 2020 o přijetí krizového opatření rozhodl výbor naší TJ na své schůzi ze dne 7. 5. 2020 o částečném znovuotevření tělocvičny do provozu.

Od úterý 12. 5. 2020 je umožněn provoz naší tělocvičny s podmínkami, které nám ukládá výše zmíněné usnesení vlády ČR.

Podmínkami pro provoz tělocvičny jsou:

- sportoviště smí užívat současně max. 100 sportovců

- po každé cvičební jednotce, jednotka zajistí dezinfekci povrchů, kterých se běžně dotýkají ruce

- je zakázáno využívání šatny, umývárny, sprch a podobných zařízení s výjimkou toalety s tím, že smí být užívána pouze jednou osobou a po použití musí dezinfikovat místa, kterých se může cvičenec dotýkat

- cvičenci mezi sebou musí dodržovat minimální vzdálenost 2 metry, na sportovišti cvičenci nejsou povinní nosit zakrytí dýchacích cest, pro ostatní tato povinnost platí, včetně všech cvičenců v prostorách mimo tělocvičnu

- do tělocvičny je zakázán vstup pro nečleny TJ Sokol Verneřice

- do tělocvičny je zakázán vstup cvičenců s respiračními potížemi a se zvýšenou teplotou

 

Vzhledem k nutnosti řídit se těmito podmínkami je umožněno zúčastnit se pouze bezkontaktních sportů. Stolní tenis (dvouhra), Všestrannost, Badminton (dvouhra), Tance.

Všichni zúčastnění jsou povinní mít podepsanou prezenční listinu dokládající, že budou dodržovat pravidla tohoto dokumentu.

Tato omezení jsou platná do odvolání.

U vstupu do tělocvičny a v umyvárně je připravena DEZINFEKCE

rukou, kterou jsou povinni použít cvičenci před vstupem na ruce. Dezinfekci použijí cvičenci také k dezinfekci povrchů, kterých se dotýkají / kliky, vodní baterie, sportovní potřeby / Toto platí před začátkem cvičení i po jeho ukončení. Do odpadkových košů s pytli na odpad před vstupem do tělocvičny a na sociálním zařízení odkládejte do tohoto pytle použité ochrany rukou, jednorázové roušky.

 

Za výbor TJ Sokol Verneřice

Jednatel - Jiří Klobouk

Ve Verneřicích dne 11. 5. 2020


autor: admin

vloženo: 12.03.2020 11:12:34

Vážení cvičenci,

na základě doporučení rady města Hrob bude do odvolání pozastaveno sportování v prostorách TJ Sokol Verneřice. V případě změny budete informováni. Prosíme o informování ostatních členů naší TJ.

 

Karel Klobouk

Starosta TJ Sokol Verneřice

 


autor: admin

vloženo: 26.02.2020 20:14:03

OZNÁMENÍ O VALNÉ HROMADĚ

TJ SOKOL VERNEŘICE

 

Valná hromada se v tomto roce bude konat za účasti všech zletilých členů TJ Sokol Verneřice.

 

Valná hromada se koná

9. 3. 2020 od 17:00 hod. v Restauraci Sokolovna.

 

Program jednání valné hromady SOKOL Verneřice – Hrob

1) Zahájení,

2) Volba návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,

3) Kontrola usnesení z minulé Valné hromady,

4) Zpráva o činnosti TJ za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020 + část sportovní a zpráva vzdělavatele,

5) Zpráva o členské základně za rok 2019,

6) Zpráva o hospodaření TJ SOKOL Verneřice za rok 2019 a návrh plánu hospodaření na rok 2020,

7) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019,

8) Rozprava,

9) Návrh usnesení,

10) Závěr.

 

 

 


autor: admin

vloženo: 22.01.2020 08:39:25

Dne 18.1.2020 se děvčata z našeho oddílu tanců zúčastnila soutěže Dance cup Osek, konaného pod záštitou DDM Osek. Na tomto turnaji pod vedením s. Sýkorové obsadila naše družstva 2x 2. místo v kategoriích 1 a 2, v kategorii 3 potom 3. místo.


autor: admin

vloženo: 30.12.2019 15:44:25

Příspěvky pro rok 2020

 

Příspěvky na rok 2020 musí být předány oddílovému vedoucímu nejpozději do 30. 1. 2020

 

Členský příspěvek

Oddílový příspěvek

Celkem

Děti a dorost do 18ti let

200,- Kč

150,- Kč

350,- Kč

Důchodci nad 65 let

200,- Kč

200,- Kč

400,- Kč

Dospělí od 18 do 65 let

500,- Kč

300,- Kč

800,- Kč

Studenti do 26 let, ženy na mateřské, plně invalidní důchodci do 65 let

500,- Kč

0,- Kč

500,- Kč

 

 

Za TJ SOKOL Verneřice

Starosta Karel Klobouk

 

autor: admin

vloženo: 21.10.2019 22:47:40

4. Mikroregionální turnaj ve stolním tenisu mládeže do 16 let.

 Mikroregion Stropník, župa Krušnohorská - Kukaňova
 
V sobotu dne 19. 10. 2019 od časných 7 hodin se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně TJ Sokol Verneřice.
Zahájení bylo slavnostní, nejprve vystoupila taneční děvčata sestry Sýkorové se skladbou "Za sokolským pochodem", a po té starosta župy Krušnohorské - Kukaňovy Otakar Koukal se starostou TJ Sokola Verneřice na prapor připevnil pamětní stuhu ke 130. výročí založení jednoty, která byla založena  6. 10. 1889 jako Sokol Krušnohorský v Nových Verneřicích u Hrobu.
Po tomto aktu bylo provedeno rozlosování žáků do jednotlivých skupin. Soutěžilo celkem 16 chlapců a 10 dívek v  jednotlivcích. Po dohrání soutěže v jednotlivcích pokračovala soutěž ve čtyřhrách, které se zúčastnili všichni účastníci, celkem 13 dvojic.
 
Výsledky dvouher - dívky:     
1. Kotyzová Amálie
2. Todáková Vendula
3. Jakubcová Lucie
 
Výsledky dvouher - chlapci
1. Rujbr Michael
2. Malík Šimon
3. Horák Marek
 
Výsledky dvouher - župa KK 
1. Dudešek Petr
2. Clöckner Filip
3. Petr Šplíchal
 
Výsledky čtyřher
1. Malík, Rujbr
2. Horák, Görner 
3. Clöckner, Šplíchal
Všichni účastníci byli odměněny za své sportovní výkony, ti nejlepší si odvezli zasloužené medaile a pěkné poháry s hodnotnými cenami. Ceny předal starosta města Jiří Fürst se starostou TJ.
Celou akci sponzorovalo město Hrob, akci rovněž podpořil také Ústecký kraj a pořádající TJ Sokol Verneřice.
Poděkování patří také hráčům oddílu stolního tenisu TJ Sokol Verneřice, který dohlíželi na výsledky jako rozhodčí v duchu fair - play.
 
Starosta TJ Sokol Verneřice - Karel Klobouk


autor: admin

vloženo: 21.10.2019 22:34:49

Výstava ke 130. výročí založení Sokola Krušnohorského v Nových Verneřicích.

Výstava historických dokumentů jednoty a výstava sokolských odznaků ze sbírky br. Františka Hrbáčka proběhla v ZŠ Hrob v době dne otevřených dveří této školy, neboť i česká škola v Hrobu slavila rovněž 130. výročí založení. 

Tyto dva subjekty spolu odpočátku vždy souvisely. Řada učitelů z učitelského sboru byla činná i  v TJ Sokol Verneřice. Nejvýznamnějším učitelem byl asi Karel Lím, zakladatel české turistiky v Krušnohoří a byl také jedním z prvních lyžařů této oblasti. Později byl činný i v rámci celé župy Krušnohorské - Kukaňovy. Z dalších učitelů můžeme jmenovat p..učitele Františka Hradce, p. učitele Ladislava Hluchého, p. učitelku Annu Škarydovou, které stála u zrodu obnovení činnosti TJ Sokol Verneřice v roce 1992 a mnoho dalších, kteří přispěli k dobré činnosti naší organizace. 
TJ Sokol Verneřice spolupracuje se školou i dnes a spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Poděkování patří i pracovníkům školy za připravenou třídu a součinnost s touto výstavou.
Naše jednota byla založena 6. 10. 1889 a o pět let později 9. 9. 1894 byla prvním iniciátorem vzniku župy Krušnohorské, neboť v tento den v naší sokolovně se konala první ustavující valná hromada, která bohužel nebyla rakouskými úřady uznána, tak že nakonec na pátý pokus byla ustanovena župa v Duchcově až 24. února 1995. V odpoledních hodinách na srazu učitelů v Koruně v pěkně připraveném programu,vystoupila i naše děvčata z oddílu tanců vedené sestrou Sýkorovou Pavlou a obohatila tento program několika vystoupeními.
 
Starosta TJ Sokol Verneřice - Karel klobouk.

autor: admin

vloženo: 01.09.2019 12:01:57


autor: admin

vloženo: 07.07.2019 17:59:21

Sokolové na Hrobských slavnostech 2019

 

 

Dne 29. 6. 2019 se konaly Hrobské slavnosti v duchu 130. výročí založení TJ Sokola Verneřice a 130. výročí od založení české školy v Hrobě.

V odpoledním programu od 15 hodin postupně vystoupila děvčata z oddílu tanců v několika vystoupení všech tří kategorií pod vedením sestry Pavly Sýkorové v rámci části programu „Náhrob sobě“, ve kterém se prezentují soubory pocházející z Hrobu. Tato představení měla úspěch i v soutěžích pod hlavičkou DDM Teplice.

 

 

Později od 1630 v hlavní části programu věnované přímo sokolům se představily i další jednoty sokolské župy Krušnohorské – Kukaňovy. Nejprve historii přiblížil ve svém projevu starosta župy Otakar Koukal, poté se již svými vystoupeními prezentovaly ženy ze Sokola Litvínov a Duchcov ve sletové skladbě, která se cvičila na slet 2018. Po tomto vystoupení následovala náročná skladba cirkus v Sokole v podání Sokola Chomutov. Následovala taneční skladba žen ze Sokola Litvínov a na závěr tohoto bloku programu Hrobských slavností vystoupila děvčata Sokola Verneřice, v nových klubových tričkách se skladbou V pochodu spějme dál. Tato skladba byla symbolická, neboť na pódiu byl poprvé představen nový prapor TJ Sokola Verneřice, který byl po mnoha letech obnoven v novém a historickém provedení. Jednota Sokola Verneřice měla v minulosti dva prapory, ani jeden se však bohužel nedochoval. První byl rozsekán v roce 1903 šavlemi policie Rakouska – Uherska a následný prapor byl ztracen v období 2. Světové války. Co se týká historie, vždy byly provázány vazby mezi Sokolem a školou v Hrobě, toto platí i nadále. Na úplný závěr se všichni cvičenci, včetně občanů města Hrob společně zacvičili pod vedením Petra Stolaře.

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerii si můžete prohlédnout na odkazu: https://pause88.rajce.idnes.cz/Hrobske_historicke_trhy_2019

 

 
 

autor: admin

vloženo: 07.07.2019 16:05:06

Hrobská Prda Open 2019

            V sobotu 22. 6. 2019 volejbalový oddíl TJ Sokol Verneřice uspořádal již 19. ročník venkovního volejbalového turnaje smíšených družstev Hrobská Prda Open 2019. Účast byla hojná, když se zúčastnilo 12 družstev z celého širokého okolí, jako například Osek, Meziboří, Ústí nad Labem nebo Teplice. Už od začátku turnaje vládla dobrá nálada, i počasí přálo sportu, když od rána svítilo sluníčko. Drobnou kaňkou byl zhruba hodinový déšť, který na chvíli přerušil boje o body.

            Jako každý rok byla připravena dvě hřiště, na antuce a na trávě. Letošní travnaté hřiště bylo připraveno na fotbalovém trávníku, takže oba volejbalové kurty byly vedle sebe a lehce se daly sledovat souboje na obou hřištích zároveň. O občerstvení se podělil fotbalový klub Hrob a pan Bartoš se svým foodtrackem. Na cenách a organizaci se dále podíleli město Hrob, TJ Sokol Verneřice, firmy Kovpal, Nápojka Hrob, Unifrax, ROKA Industry SANACE PO - Jiří Sehnal a EXTEC Group. Pro odpočinek a zábavu byl k dispozici pro všechny bazén na osvěžení a pro trochu rozptýlení byly připraveny balónky s héliem.


            Hrát se začalo ve dvou skupinách, kde hrál každý s každým, a první čtyři týmy postoupily do vyřazovacích bojů. Na hřištích si nejlépe vedly Babule Červené (Teplice), které ve finále porazily mladý ambiciózní tým Teplice 1 a obhájily tak loňské prvenství. Třetí místo pak obsadil tým Odpadlíci (Osek), který v oseckém derby porazil tým Ananás (Osek). Na dalších příčkách se umístily týmy Mohorovičičovci (Liberec), Sokolíci (Hrob), Teplice A, Meziboří, 3V33 (Bílina), Konopníci (Teplice), Kameňáci (Ústí nad Labem) a tabulku uzavřeli Hroznýši (Teplice).

Příští ročník bude jubilejní a to již 20. Všichni věří, že se do Hrobu opět sjede takové množství týmů jako letos a kvalita turnaje bude opět vysoká, ne-li dokonce vyšší.

 

 

 

Petr Hlavín

Vedoucí oddílu volejbalu

 

 

 

autor: admin

vloženo: 13.05.2019 21:06:12

Župní přebor v plavání a lehké atletice

 

 

            Dne 12. 5. 2019 se zúčastnila mládež TJ Sokola Verneřice již tradičního župního přeboru v plavání a lehké atletice.

            Plavání se zúčastnilo celkem 8 soutěžících (4 dívky a 4 chlapci)

            V lehké atletice naší TJ reprezentovalo i přes nepříznivé počastí které se nakonec umoudřilo 19 soutěžících (13 dívek a 6 chlapců) zejména z oddílů všestrannosti a oddílu tanců sestry Sýkorové. Ze soutěže si přivezli mnoho medailí, včetně zlatých. Někteří, i když neuspěli a neocitli se na stupních vítězů, získali zkušenosti se závody a třeba uspějí v dalších ročnících. Z nejlepších výsledků našich reprezentantů lze jmenovat například Katku Havlíkovou, Martina Mravce, Milana Šroufka, Viktorii Fürstovou, Davida Homoláče, Petra Dudeška, nebo Alberta Cuce.

            Poděkování patří všem závodníkům za vzornou reprezentaci naší TJ a města. Všichni závodníci si odnesli ze závodů sladkou odměnu. Poděkování patří také rozhodčím z naší jednoty, kteří výraznou měrou pomohli s organizací soutěží a také některým maminkám, které se přišly podívat na své ratolesti v den svého svátku matek.

Kompletní fotogalerii najdete na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2359398080967866&type=3

Jiří Klobouk


autor: admin

vloženo: 07.03.2019 19:57:51

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TJ SOKOL VERNEŘICE

 

Tímto Vás srdečně zveme na Valnou hromadu TJ SOKOL Verneřice, která se koná:

 

11. 3. 2019 od 17:00 hod. v Restauraci Sokolovna.

 

        K tomu, aby byla VH platná je nutná nadpoloviční účast všech dospělých členů.

Vyzýváme proto všechny členy TJ SOKOL Verneřice, aby se na tuto volební VH dostavili.

 

Program jednání valné hromady SOKOL Verneřice – Hrob

1) Zahájení,

2) Volba návrhové, mandátové a volební komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,

3) Kontrola usnesení z minulé Valné hromady,

4) Zpráva o činnosti TJ za rok 2018 a návrh plánu činnosti na rok 2019 + část sportovní a zpráva vzdělavatele,

5) Zpráva o členské základně za rok 2018,

6) Zpráva o hospodaření TJ SOKOL Verneřice za rok 2018 a návrh plánu hospodaření na rok 2019,

7) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018,

8) Volba nového Výboru TJ Sokol Verneřice,

9) Volba vyslanců a náhradníků na VH Župy Krušnohorské Kukaňovy,

10) Rozprava,

11) Návrh usnesení,

12) Závěr.


autor: admin

vloženo: 30.01.2019 17:25:27

TJ Sokol Verneřice na DANCE CUPU v Oseku

Sokolky z TJ Sokol Verneřice se pod vedením paní Pavly Sýkorové v sobotu 19. 1. 2019 zúčastnily taneční soutěže „DANCE CUP V OSEKU“. Za naší TJ se soutěže zúčastnila 3 družstva. 1. Mateřinky, 2. Děti a 3. Junioři.

Na akci pořádané pod záštitou DDM Osek se našim týmů podařilo získat 2 zlaté medaile v kategoriích Mateřinek a Dětí. Bronzovou medaili potom přidala děvčata z kategorie Juniorky.


autor: admin

vloženo: 17.12.2018 15:21:07

       Členské příspěvky na rok 2019 :

 
Dospělí od 18 let -   do 65 let: členský 500,- Kč + oddílový 300,- Kč =>celkem = 800,- Kč
Dospělí od  18/ studující, mat. dov./: členský 500,- Kč - bez oddílových příspěvků = 500,- Kč
Dospělí od  60 let/ PID a nepracující důch./: členský 500,- Kč - bez oddílových příspěvků = 500,- Kč
Dospělí od  65 let/ senioři/: členský 200,-Kč   + oddílový 200,- Kč => celkem = 400,- Kč
Děti, mládež do 18 let: členský 200,- Kč + oddílový 150,- Kč => celkem = 350,- Kč

autor: admin

vloženo: 30.11.2018 09:16:55

V sobotu dne 24. 11. 2018 se uskutečnilo přátelské utkání ve stolním tenisu, mezi naším začínajícím  oddílem 

TJ Sokol Verneřice C a oddílem stolního tenisu  Dolní Zálezly C  hrající soutěž  RP II -  Ústí nad Labem s výsledkem 7  : 11 .
Nešlo ani tak o výsledek , ale získání herních zkušeností, pro mistrovská utkání v soutěži RP II. Utkání sice začalo s menším
zpožděním, ale naplnilo svůj účel. Jednatel TJ Sokol Verneřice - Jiří Klobouk.
 

autor: admin

vloženo: 14.11.2018 08:15:45

Již 18. Ročník venkovního volejbalového turnaje smíšených družstev Hrobská Prda Open se uskutečnil 23.6.2018 na hřišti TJ Hrob. Utkalo se 11 týmů na dvou skvěle připravených hřištích. Turnaje se zúčastnily týmy z Duchcova, Oseka, Meziboří, Ústí, Teplic a samozřejmě domácího Hrobu. Počasí sportu přálo, nebylo ani vedro ani zima, jen ten vítr nás občas potrápil. Ze dvou základních skupin postoupili vždy čtyři družstva do vyřazovací fáze turnaje. Celkovým vítězem se nakonec stal dlouholetý účastník tohoto turnaje, tým Babule Červené, který ve finále porazil jedno z domácích družstev, družstvo Havlíci. Obrovský dík letos patří hlavně našim sponzorům, kterými byli TJ Sokol Verneřice Hrob, město Hrob, fotbalový oddíl TJ Hrob, Extec s.r.o. (Kutná Hora), Kovpal s.r.o. (Proboštov), Unifrax s.r.o. (Dubí), Mahlwerck Porcelan s.r.o. (krupka), Nápojka Hrob – Michal Holý, Elektra Hrob – Čurdovi a WHD s.r.o. (Háj u Duchcova),  kteří zajistili opravdu bohaté ceny pro všechny týmy.  Konečné pořadí bylo následující (od prvního místa): Babule Červené (Duchcov), Havlíci (Hrob), Mimoni (Duchcov), Tepličáci (Teplice), Šup Ho Tam (Osek), Prásk (Dubí), Karcolky (Ústí nad Labem), K1 (Hrob), Zbytek (Hrob), Meziboří, U3V (Litoměřice).


autor: admin

vloženo: 14.11.2018 08:11:02

3. ROČNÍK - MIKROREGIONÁLNÍ TURNAJ PRO ŽÁKY - STOLNÍ TENIS

MIKROREGION STROPNÍK

20. 10. 2018 TJ Sokol Verneřice

Dne 20. 10. 2018 se uskutečnil v naší TJ Sokol Verneřice Mikroregionální turnaj ve stolním tenise pro žáky do 16 let MIKROREGIONU STROPNÍK.

Před zahájením soutěže nám předvedly své skladby děvčata z oddílu tanců pod vedením sestry Pavly Sýkorové.

Po tomto vystoupení bylo provedeno rozlosování účastníků do čtyř skupin do dvouher žáků, ze kterých postoupilo 8 žáků do čtvrtfinále. Po vyřazovacím systému se dospělo ke konečnému pořadí. Další skupina byla složena ze 7 dívek, které bojovaly o umístění ve dvou skupinách o postup do semifinále. Po dvouhrách bylo rozlosováno 11 přihlášených dvojic do čtyřhry. Ve třech skupinách bojovali o postup do semifinále. Po té se pokračovalo ve vyřazovacím systému.

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 žáků a 7 žákyní.

Z Duchcova 8 účastníků, z Hrobu 9, z Háje u Duchcova 2, z Oseka 1 a z Košťan 4 účastníci.

Výsledky dvouher – dívky:             1. Todáková Vendula – Hrob

                                                                  2. Krausová Natálie – Hrob

                                                                  3. Havlíková Kateřina – Hrob 

                                                                  4. Šindelářová Marie – Duchcov

 

Výsledky dvouher – chlapci:          1. Rujbr Michal – Duchcov

                                                                  2. Malík Šimon – Hrob   

                                                                  3. Košata Sebastian – Duchcov

                                                                  4. Kraus Jakub – Hrob

 

Výsledky čtyřher:                               1. Rujbr, Košata

                                                                  2. Malík, Šroufek

                                                                  3. Horák, Janů

                                                                  4. Kraus, Dudešek

 

Některým účastníkům chybělo i trochu sportovního štěstí a nepostoupili po vyrovnaných soubojích. I všem těmto účastníkům, kteří nedosáhli na stupně vítězů, patří čestné uznání, za soutěživost. Třeba za rok budou mít více zkušeností a více sportovního štěstíčka  a bude se jim dařit lépe. Zcela určitě to byla opět pro všechny žáky nezapomenutelná zkušenost. Všichni účastníci byli odměněny hodnotnými cenami.

Poděkování patří i všem  5 rozhodčím, kteří dohlíželi na výsledky v duchu fair-play,

řediteli ZŠ Košťany a zejména městu Hrob, který tuto akci sponzoroval. Na závěr předali poháry, medaile a hodnotné ceny soutěžícím -  starosta města Hrob se starostou TJ Sokol  Verneřice

 

Jednatel TJ Sokol Verneřice - Jiří Klobouk

 


autor: admin

vloženo: 18.04.2018 14:21:28

Dne 17. března se někteří členové naší jednoty zúčastnili akce šibřinek 

ve škole Humannitas v Litvínově, které pořádala TJ Sokol Litvínov.

Byl to velice pěkně připravený večer - sokolkami z Litvínova ve 

stylu oblečení meziválečného období na počest vzniku Československé republiky.

Starosta TJ Karel Klobouk.

 


autor: admin

vloženo: 18.04.2018 14:17:50

Hodnocení loňského roku v TJ Sokol Verneřice

V sobotu 17. 3. 2018 proběhla v Sokolovně ve Verneřicích Valná hromada.

Starosta jednoty Karel Klobouk zhodnotil ve zprávách činnost za uplynulý rok a nastínil plán činnosti na další období. Současně byla členská základna seznámena se zprávou o hospodaření za rok 2017 a plánem na rok 2018, dále zprávou o provedené kontrole hospodaření revizní komisí. Z další zprávy o stavu členské základny vyplynulo, že k 1. 1. 2018 bylo v evidenci TJ 147 členů. Z toho bylo 80 dospělých a 67 dětí. Dále jsme se dozvěděli, že v jednotě cvičí i 13 seniorů nad 65 let.

Valné hromady se zúčastnili i hosté. Jmenovitě za Župu Krušnohorskou – Kukaňovu starosta župy Otakar Koukal, za město Hrob starosta města Karel Hirsch a za ZŠ Hrob její ředitelka Mgr. Alena Krížová, kteří v následné diskusi poděkovali naší jednotě za spolupráci a činnost.

Nejpočetnějšími oddíly jsou zejména oddíl tanců pod vedením sestry Pavly Sýkorové a dále oddíl volejbalu, nebo stolního tenisu. Oddíl volejbalu se zúčastňuje amatérské soutěže VOSA, kde dosahuje postupně stále lepších výsledků. Oddíl stolního tenisu v loňském roce postupem družstva do soutěže RPI, umožnil vytvoření druhého družstvo, které soutěží v RPII. V odboru sportu k dnešku soutěží a je registrováno celkem 18 členů a členek. V loňském roce se tyto oddíly podíleli na uspořádání mnoha turnajů ve volejbalu, nebo ve stolním tenise pro mládež ZŠ Hrob a také mládež z mikroregionu Stropník.

Poměrně početná účast mládeže z naší TJ byla i na přeboru župy mládeže v lehké atletice a plavání v Krupce s výbornými výsledky, zde pomohli s rozhodováním i někteří volejbalisté z naší TJ, za které nám bylo vysloveno velké poděkování od náčelnice župy Krušnohorské - Kukaňovy.

Rovněž se nám povedla uspořádat i beseda pro veřejnost s bývalým kapitánem hokejové reprezentace Robertem Reichlem a jeho synem Kristiánem, včetně autogramiády. Pro tento rok uvažujeme, s obdobnou činností jako v loňském roce, včetně pořádání dnes již tradičních turnajů.

Na závěr valné hromady bylo předáno za dlouholetou činnost čestné uznání ze župy K-K starostou župy Otakarem Koukalem našim členům za přínosnou práci pro TJ Sokol, jmenovitě: br. Jiřímu Sukdolákovi, Miroslavu Radovi, Zdeňku Kovářovi a místostarostovi Jiřímu Radilovi. Vyvrcholením Valné hromady bylo předání bronzová medaile ČOS br. Petrovi Filipcovi za dlouholetou aktivní činnost sportovní, zejména s mládeží a ve výboru jednoty i odboru sportu župy a také předání bronzové medaile ČOS dlouholetému a také zakládajícímu členu jednoty br. Jaroslavu Arientovi. Medaile předal starosta župy K-K a starosta TJ Karel Klobouk.

Jiří Klobouk, jednatel TJ Sokol Verneřice


autor: admin

vloženo: 18.01.2018 12:57:47

Oddíl stolního tenisu SOKOL VERNEŘICE - HROB

Dovolte mi Vás krátce seznámit s působením oddílu stolního tenisu

v TJ SOKOL VERNEŘICE.

Tento oddíl má již ve Verneřickém sokole svou historii. Po několik let se příznivci tohoto sportu scházeli v naší tělocvičně. Musím říci, že hlavně v této době táhli aktivně tento oddíl hráči, kterým patří můj veliký dík. Dovolím si některé tyto hráče vyjmenovat: bratr Bílý, Bagi, Turek, Dvořák, Klobouk, Kníže, Filipec a další. Bez těchto hráčů by asi tento oddíl v našem Sokole již nebyl. Tito hráči přispěli také k tomu, že se počet pinčesářů pomalu rozrostl.

Po několika letech hraní a trénování v naší tělocvičně, převážně mezi hráči našeho sokola, jsme se rozhodli, že poměříme naše hráčské dovednosti s ostatními hráči jiných klubů. Proto jsme se přihlásili do Regionálního přeboru organizovaného Svazem stolního tenisu ČSTV. Od roku 2009 jsme začali hrát tuto soutěž na úrovni RP2. V sezoně 2013/2014 se nám podařilo obsadit druhé místo, ze kterého jsme postoupili pro sezonu 2014/2015 do soutěže RP1. Bohužel se nám nepodařilo udržet v této soutěži, a tak v dalším ročníku jsme opět hráli v RP2.

Historie se opakovala minulý rok, kdy se nám opět povedlo obsadit druhé místo v RP2, ze kterého jsme opět postoupili do RP1. V této sezoně a po 15 odehraných zápasech V RP1 nám patří sedmé místo v tabulce.

V této části musím zmínit další důležitou událost pro náš oddíl a myslím, že i pro náš sokol. Je to vytvoření druhého oddílu přihlášeného do Regionálního přeboru. Poprvé v historii máme tedy oddíl v RP1 i v RP2. Toto se nám podařilo díky větší základně, většímu počtu hráčů, v oddílu stolního tenisu. Oddíl v RP2 pod vedením p. Fišera je v tuto chvíli na osmém místě.

Náš oddíl má 24 členů, z toho je registrovaných ve Svazu stolního tenisu ČSTV 18 hráčů.

Naším cílem v této sezoně je udržení se v RP1 a obsazení co nejlepšího umístění v RP2. Aktuální výsledky obou soutěží můžete sledovat na stránkách České asociace stolního tenisu – STIS. https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2786&rocnik=2017&oblast=420509

Za podporu stolního tenisu bych chtěl poděkovat vedení TJ Sokola Verneřice a městu Hrob. Poděkování patří samozřejmě také všem hráčům našeho oddílu stolního tenisu zejména za propagaci našeho sokola v okrese Teplice a za organizování Mikroregionálního turnaje ve stolním tenisu pro žáky ZŠ v Mikroregionu Stropník.

Závěrem by jsem chtěl oslovit všechny příznivce tohoto krásného sportu a pozvat je do naší tělocvičny, aby se připojili k naší pinčesové partě.

Dne 14.1.2018.

Předseda oddílu stolního tenisu

Pavel Shejbal


autor: admin

vloženo: 11.01.2018 17:23:53

Příspěvky na rok 2018

 

 

Příspěvky na rok 2018 se musí předat oddílovému vedoucímu nejpozději do 31.1.2018

 

Členský příspěvek

Sletová známka

Oddílový příspěvek

Celkem

Děti a dorost do 18ti let

200,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

350,- Kč

Důchodci nad 65 let

200,- Kč

50,- Kč

150,- Kč

400,- Kč

Dospělí

500,- Kč

50,- Kč

250,- Kč

800,- Kč

Studenti do 26 let, ženy na mateřské, důchodci do 65 let

500,- Kč

50,- Kč

0,- Kč

550,- Kč

Pro informaci:

Členské příspěvky dané z ČOS pro rok 2018 =>

           Děti => 200,- členská známka + 50,- Kč sletová známka

           Dospělí => 500,- členská známka + 50,- sletová známka

Do rozpočtu naší organizace připadne pouze 60% z hodnoty členské známky.

 

 

Za TJ SOKOL Verneřice

Jednatel Jiří Klobouk

 

autor: admin

vloženo: 20.12.2017 16:02:04

TJ Sokol Verneřice je partnerem projektu „ Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob“


autor: admin

vloženo: 18.12.2017 08:24:00

Působení volejbalového oddílu TJ Sokol Verneřice

v soutěži V.O.S.A. - ročník 2017/2018
 

Od roku 2010 se účastní volejbalový oddíl TJ Sokol Verneřice amatérské soutěže V.O.S.A. ve volejbale smíšených družstev. Této soutěže se účastní ročně cca 25 smíšených družstev. Hraje se každý měsíc jedno kolo a hraje se systémem skupin, kde hraje každý s každým o umístění. První dva týmy skupiny postupují pro příští kolo o skupinu výše, poslední dva týmy skupiny naopak sestupují o skupinu níže. Podle skupiny a umístění v ní dostávají družstva příslušný počet bodů do celkové tabulky.

TJ Sokol Verneřice se dlouhodobě pohyboval v posledních dvou skupinách, avšak poslední dva ročníky tým svou hru zlepšil a začal postupovat tabulkou směrem vzhůru. Minulý ročník skončil TJ Sokol Verneřice na krásném 15. místě z celkových 25. Letos se verneřický tým posunul herně dopředu a na výsledcích je to vidět.

V nultém tzv „rozřazovacím“ kole, kde se týmy losují a nasazují podle umístění v minulém ročníku, obsadili naši volejbalisté 4. místo a to určilo, že v prvním kole budou bojovat ve skupině D. Před prvním kolem se bohužel odhlásil jeden tým ze soutěže. Právě s tímto týmem se naši volejbalisté měli utkat ve skupině D. Po dvou tříbodových výhrách a jedné prohře jsme spolu s týmem Babule Červené postoupili z druhého místo do skupiny C. Ve druhém kole soutěže nastoupil náš tým ve skupině C, kde ho čekali čtyři soupeři. Tým bojoval na plný plyn a po dvou tříbodových výhrách, jedné horší remíze a jedné prohře zaslouženě postoupil z druhého místa do skupiny B. Pro tým TJ Sokol Verneřice je toto historický postup do tak vysoké a kvalitní skupiny. Do skupiny B spolu s naším týmem postoupily opět Babule Červené tak jako minulé kolo.

3. kolo se odehrálo 13. ledna a náš tým nastoupil s dobrou náladou a tím, že nemá co ztratit. Hned první zápas jsme hráli s týmem Kaliči, který se pohybuje stabilně v nejvyšších skupinách A a B. Tolik jsme překvapili soupeře naší obětavou a koncentrovanou hrou, že jsme ho donutili vzít si time za stavu 0:5 a 11:16 pro náš tým. Nakonec se nám povedlo dotáhnout první set do vítězného konce, což nám zaručovalo jistý bod do tabulky. Druhý set už si Kaliči pohlídali a zaslouženě ho vyhráli. Jelikož měli lepší skóre, získali dva body. Dále nás čekal tým Babule Červené, se kterým se nám tentokrát zápas moc nevydařil a Babule vyhrály 2:0. Dalšími soupeři byly týmy opět stabilně hrající skupiny A a B – Naposled a Pohodáři. U obou týmů se ukázala větší sehranost a kvalita a oba zápasy jsme prohráli shodně 2:0. Toto kolo nám ukázalo, že skupina B je zatím na nás moc a rádi se spokojíme se skupinou C. Ale zkušenost to byla dobrá. 4. kolo se hraje 17. února a my budeme bojovat s dalšími soupeři ve skupině C.


autor: kloboukkarel

vloženo: 22.10.2017 13:27:59

2. MIKROREGIONÁLNÍ TURNAJ PRO ŽÁKY - STOLNÍ TENIS
MIKROREGION STROPNÍK
21.10.2017 TJ Sokol Verneřice


Dne 21.10.2017 se uskutečnil v naší TJ Sokol Verneřice mikroregionální turnaj ve stolním tenise pro žáky do 16 let MIKROREGIONU STROPNÍK
Před zahájením soutěže nám předvedly své skladby děvčata z oddílu tanců pod vedením sestry Sýkorové Pavly. Po tomto vystoupení bylo provedeno rozlosování účastníků do čtyř skupin do dvouher žáků , ze kterých postoupilo 8 žáků do čtvrtfinále. Po vyřazovacím systému se dospělo ke konečnému pořadí. Další skupina byla složena ze 6 dívek, které bojovaly o umístění samostatně o postup do semifinále. Po dvouhrách byly rozlosovány dvě skupiny čtyřher po čtyřech účastnících.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 žáků a 6 žákyní. Z Duchcova 7 účastníků, z Hrobu 8 , z Háje u Duchcova 2 a z Košťan 5 účastníků.

Výsledky dvouher - dívky: 1. Kotyzová Amálie - Duchcov
2. Zemanová Sára - Hrob
3. Zemanová Nela - Hrob 
4. Růžičková Tereza - Hrob

Výsledky dvouher - chlapci:1. Malík Šimon - Hrob /DDM Duchcov/
2. Košata Sebastián - Duchcov
3. Špecián Ondřej - Duchcov
4. Kuchař David - Hrob

Výsledky čtyřher : 1. Malík, Vyskočil
2. Špecián, Košata
3. Kraus, Kuchař
4. Glöckner, Černý

Některým účastníkům chybělo i trochu sportovního štěstí a nepostoupili po vyrovnaných soubojích. I všem těmto účastníkům, kteří nedosáhli na stupně vítězů patří čestné uznání, za soutěživost. Třeba za rok budou mít více zkušeností a více sportovního štěstíčka a bude se jim dařit lépe. Zcela určitě to byla pro všechny žáky nezapomenutelná zkušenost.
Všichni účastníci byli odměněny hodnotnými cenami. Poděkování patří i všem rozhodčím, kteří dohlíželi na výsledky v duchu fair-play, vedoucímu z DDM Duchcova, řediteli ZŠ Košťany a zejména městu Hrob, který tuto akci sponzoroval. Na závěr předali poháry, medaile a hodnotné ceny soutěžícím - starosta města Hrob se starostou TJ Verneřice.
Starosta TJ Sokol Verneřice - Karel Klobouk

 

 

autor: admin

vloženo: 26.09.2017 15:50:09


autor: admin

vloženo: 03.07.2017 17:36:52

Oddíl tanců na Hrobských slavnostech

 

Dne 1. července 2017 vystoupili naše děvčata z TJ Sokol Verneřice pod vedením Pavly Sýkorové na Hrobských slavnostech v několika hezkých vystoupeních v různých kategoriích i různých kostýmech.
Výbor jednoty si velice váží činnosti Pavly Sýkorové i jednotlivých děvčat za příkladnou činnost a reprezentaci naší jednoty v našem městě i v okolí.
Starosta TJ - K. Klobouk

 

autor: admin

vloženo: 03.07.2017 17:26:56

HROBSKÁ PRDA OPEN 2017

 

V sobotu 24. června proběhla jako každoročně při příležitosti Hrobských slavností 
Hrobská Prda open 2017 na fotbalovém hřišti TJ Hrob.
Turnaj uspořádal volejbalový oddíl TJ Sokol Verneřice pod vedením L. Sedlákové.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 smíšených družstev.
O proti loňsku přálo i pěkné počasí. Zahájení turnaje proběhlo po 9 hodině starostou TJ a jeho vzdělavatelem a 
vítěz byl znám kolem 21 hodiny. Hrálo se na dva vítězné sety ve dvou pětičlenných skupinách.
Po té od čtvrtfinále se hrálo vyřazovacím systémem až do finále a také o bronzovou příčku.
Utkání řídil zkušený rozhodčí - p . Petr Stolař a naši nově vyškolení rozhodčí.
Celkové umístění jednotlivých družstev :

1. místo ..... ANANAS z Oseka
2. místo ......MODRÁSCI z Teplic
3. místo.......BUŘTI V TRIKU z Duchcova
4. místo....... STÁRPRD z Hrobu
5. místo ...... /J/ JELITA z Dubí
6. místo ......VÍME z TJ Sokol Verneřice
7. místo ..... NEVÍME z TJ Sokol Verneřice
8. místo ......SOKOL DUCHCOV z TJ Sokol Duchcov
9. místo ..... DIVNOLIDI z Ústí nad Labem
10. místo .... U3V z Litoměřic a Plzeňského kraje

Pěkné ceny, včetně pohárů byly předány za asistence P. Stolaře ml., starosty TJ a br. P. Sedláka
Akci navštívil i starosta města K. Hirsch
Poděkování za uskutečnění této akce patří také sponzorům akce :
TJ Sokol Verneřice, Elektro Milan a Bára Čurdovi , nápojka Hrob - Michal Holý, TJ Hrob 
a dalším drobným sponzorům z řad členů volejbalového oddílu 
a zejména členům volejbalového oddílu TJ Sokol Verneřice.
Poděkování patří rovněž p. Zdeňku Týmovi , který se zajišťoval občerstvení.

 

autor: admin

vloženo: 30.05.2017 18:46:12

Župní přebor v lehké atletice a plavání mládeže v Krupce.

 

            Dne 21. května 2017 se v Krupce uskutečnil župní přebor mládeže v lehké atletice a plavání.

            Za TJ Sokol Verneřice se zúčastnilo 13 dětí v lehké atletice a 12 v plavání. Soutěž probíhala rozdělená dle věkových kategorií, od předškoláků až po dorostence.

            Děvčata z naší TJ byla zastoupena v kategoriích I, II, III, chlapci startovali v kategorii IV.

 

            Pozoruhodných výsledků dosáhla zejména Marie Hovorková, která získala zlatou medaili v plavání, taktéž díky výbornému výkonu v lehké atletice. Pěkného výsledku dosáhl také Tadeáš Studnička, který získal zlaté medaile za plavání i lehkou atletiku. Dalším úspěšným účastníkem byl Jan Vinohradský se získanou stříbrnou medailí rovněž za obě disciplíny, do třetice se umístil Petr Dudešek na bronzové příčce za plavání. Z děvčat ve své kategorii si odvezla stříbrnou medaili za plavání Terezka Šroufková  a bronzovou medaili Kamilka Vaňková. V lehké atletice si vybojovaly bronzovou medaili ještě opět Kamilka Vaňková a Kateřina Havlíková. V konkurenci mládeže z Podkrušnohoří považuji veškeré tyto výsledy za velmi pěkné. Za zmínku stojí i ostatní soutěžící, kteří se zúčastnili, i když nedosáhli na stupně vítězů. Pro některé se jednalo o první zkušenost ze soutěže a porovnání svých vlastních výkonů v početné konkurenci. Všichni absolvovali soutěž celou a dokončili též náročný běh na dlouhé trati.

 

            Za TJ Sokol Verneřice se zúčastnili i dospělí členové zejména z oddílu volejbalu, kteří pomohli s organizací soutěží, včetně řízení z funkce rozhodčích. Všem patří poděkování. Za snahu byli všichni soutěžící odměnění zaslouženou malou odměnou.

Starosta TJ Sokol Verneřice Karel Klobouk.

 

autor: admin

vloženo: 15.05.2017 15:45:24

Beseda s Robertem Reichlem.

Dne 10. 5. 2017 v naší tělocvičně proběhla beseda s Robertem Reichlem a jeho synem Kristiánem. Během besedy se podělil o několik svých zážitků ze světa hokeje jak zlatý olympionik Robert Reichel, tak začínající Kristián Reichel.

Robert Reichel přivezl na ukázku i zlatou olympijskou medaili z ZOH v Naganu 1998. 

 

Mladší Kristián Reichel na ukázku přivezl pro změnu svůj originální hraný reprezentační dres.

 

Po akci následovala krátká autogramiáda, při které mohli všichni zúčastnění získat podpis na připravené kartičky, případně donesené vlastní předměty.

 

 

Za spolupráci při organizaci celé akce děkujeme Divadlu v Pytli Petra Stolaře, městu Hrob a firmě TESASING Teplice

 

autor: admin

vloženo: 06.05.2017 19:45:59

Při akci která proběhne 10. 5. 2017 bude přítomen i syn Roberta Kristián Reichel, člen kádru A-mužstva HC Verva Litvínov a mládežnický reprezentant ČR.

 

Dále během akce vystoupí děvčata z našeho oddílu tanců.

 

Za podporu naší akce děkujeme Teplické strojírenské firmě Tesasing.

 

 

autor: admin

vloženo: 12.01.2017 10:30:33

Příspěvky pro rok 2017

Skupina příspěvek

 

Dospělí 700,- Kč

Studenti nad 18 let, důchodci, ženy na mateřské 550,- Kč

Studenti do 18 let a důchodci nad 65 let 300,- Kč

Členové jiné TJ 300,- Kč (platí po předložení potvrzení o zaplacení členských příspěvků v domovské organizaci.)

 

Veškeré příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 31. 1. 2017 a předat br. starostovi.

 

V Hrobě 12. 1. 2016

Jiří Klobouk

Jednatel TJ Sokol Verneřice


autor: admin

vloženo: 01.11.2016 16:42:22

 

 

MIKROREGIONÁLNÍ TURNAJ PRO ŽÁKY - STOLNÍ TENIS

MIKROREGION STROPNÍK

28.10.2016 - TJ Sokol Verneřice

 

     Dne 28.10.2016 se uskutečnil v naší TJ Sokol Verneřice mikroregionální turnaj ve stolním tenise

pro žáky do 16 let MIKROREGIONU STROPNÍK.

 

     Před zahájením turnaje byla odhalena zrekonstruovaná pamětní deska při příležitosti 98.výročí vzniku Československa, která byla instalována původně v roce 1968 na naší budově k 50. výročí. Nyní po značném opotřebením a zejména díky několika členům naší jednoty dostala deska novou důstojnou tvář.

     Odhalení se rovněž zúčastnili kromě členů TJ Sokol Verneřice i starosta města Karel Hirsch a zástupci ze župy Krušnohorské-Kukaňovy - starosta Otakar Koukal a tajemnice ses. Endrštová.

     Starosta župy svým krátkým projevem připomněl památné historické události z naší Sokolovny, které se udály právě před 98 roky, při vzniku Československé republiky. Po odhalení pamětní desky nám předvedly svou skladbu děvčata z oddílu tanců pod vedením sestry Sýkorové Pavly.

     Po tomto vystoupení bylo provedeno rozlosování účastníků do třech skupin do dvouher, ze kterých postoupilo 8 žáků do čtvrtfinále. Po vyřazovacím systému se dospělo ke konečnému pořadí. Po dvouhrách byly rozlosovány dvě skupiny čtyřher po třech účastnících. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 12 žáků a 3 žákyně. Z Duchcova 6 účastníků, z Hrobu 6 , z Háje u Duchcova 2 a z Oseku 1 účastník.

 

Výsledky dvouher :      1. Novotný Tomáš     - Hrob

                                  2. Pribilinec  Michal  - Osek

                                  3. Dudešek  Petr        - Háj

                                  4. Kraus Jakub          - Hrob

                                  5. Malík Šimon         - Hrob /DDM Duchcov/

                                  6. Košata Sebastián    - Duchcov

                                  7. Studnička Tadeáš    - Hrob

                                  8. Rujbr Michal          - Duchcov

 

Výsledky čtyřher :         1. Novotný, Pribilinec

                                    2. Vinohradský, Studnička

                                    3. Kraus, Hájek

                                    4. Vyskočil, Rujbr

                                    5. Dudešek P., Dudešková M.

                                    6. Kotyzová A., Kotyzová E.

 

      Některým účastníkům chybělo i trochu sportovního štěstí a nepostoupili po vyrovnaných soubojích. I všem těmto účastníkům, kteří nedosáhli na stupně vítězů patří čestné uznání, za soutěživost. Třeba za rok budou mít více zkušeností a více sportovního štěstíčka  a bude se jim dařit lépe. Zcela určitě to byla pro všechny žáky nezapomenutelná zkušenost. Všichni účastníci byli odměněny hodnotnými cenami.

     Poděkování patří i šesti  rozhodčím, kteří dohlíželi na výsledky v duchu fair-play, vedoucímu z DDM Duchcova

a také městu Hrob, který tuto akci sponzoroval.

 

Starosta TJ Sokol Verneřice - Karel Klobouk

 
 

autor: admin

vloženo: 25.10.2016 20:14:15

 

21.10.2016 probíhala v Litvínově ve škole Humanitas Akademie připomínající 120. výročí založení TJ Sokol Litvínov, kterého se se svým vystoupením zúčastnila také děvčata z našeho oddílu tanců vedené s. Sýkorovou. Fotografie naleznete u tohoto příspěvku. 

TJ Sokol Verneřice

 

 

autor: admin

vloženo: 22.09.2016 19:36:41

Turnaj žáků ZŠ Hrob ve stolním tenise.

 

V tělocvičně TJ Sokol Verneřice byl dne 21. září 2016 ve spolupráci ZŠ Hrob a TJ Sokol Verneřice uspořádán turnaj žáků v kategorii do 13 let věku a v kategorii do 16 let věku ve dvouhrách stolního tenisu.

Turnaj byl zahájen ve 1300 rozlosováním žáků do skupin, poté již za dohledu členů oddílu stolního tenisu, kteří se zároveň plnili role rozhodčích vypukli dvouhry o  umístění v jednotlivých skupinách. Z každé pětičlenné skupiny postoupili dva nejlépe umístění do finálových bojů o medaile. V kategorii mladších žáků do 13 let i žáků do 16 let si dle výsledků soutěžící rozdělili medaile a sladké ceny od pořadatelů.

 

Pořadí mladších žáků:

 

1. místo - Jakub Kraus

2. místo - Martin Mravec

3. místo - Milan Šroufek

4. místo - David Jáchim

Pořadí - starších žáků:

 

1. místo - Tomáš Novotný

2. místo - Tadeáš Studnička

3. místo - Michal Pribilinec

4. místo - Jan Vinohradský

 

 

Ceny vítězům předala ředitelka ZŠ Alena Krížová, starosta TJ Karel Klobouk a p. učitel Ptáček.

Poděkování patří nejen soutěžícím, ale i zástupcům oddílu tenisu i fanouškům ze školní družiny, kteří přišli podpořit soutěžící a dotvářeli tak dobrou atmosféru celého turnaje.

 

Jednatel  TJ Sokol Verneřice Jiří klobouk.

 

autor: admin

vloženo: 13.09.2016 19:36:11

Župní přebor ve stolním tenise.

 

 

 

Dne 10.9.2016 se v naší jednotě uskutečnil župní přebor ve stolním tenise. Pořadatelem byl sportovní oddíl stolního tenisu TJ Sokol Verneřice.

Turnaje se zúčastnilo 5 hráčů domácích , dva zástupci TJ Sokola Spořice a 3 zástupci TJ Sokola Trnovany.

V 9 hodin před samotným zahájením zápasů nám pro ukázku předvedli jedno ze svých nacvičených představení děvčata z oddílu tanců pod vedením sestry Sýkorové.

Po rozlosování do dvou skupin po pěti hráčích se utkali tenisté o dvě postupová místa z každé skupiny do semifinále dvouher.

 

Výsledné pořadí dvouher :

 

1. Rokyta Jan ............... TJ Sokol Spořice

2. Slunéčko David....... TJ Sokol Trnovany

3. Brand Roman ......... TJ Sokol Spořice

4. Svatuška David ...... TJ Sokol Verneřice

 

Po dvouhrách se uskutečnili zápasy o medaile ve čtyřhrách .

 

Výsledky čtyřher :

 

1. Brand, Rokyta ........... TJ Sokol Spořice

2. Sukdolák, Shejbal ....TJ Sokol Verneřice

3. Klatovský , Jonáš.......TJ Sokol Verneřice

 

 

autor: admin

vloženo: 12.09.2016 17:54:50

Oddíl volejbalistů bude v soutěži VOSA Teplice nově reprezentovat naší TJ Sokol Verneřice v nových dresech, tyto dresy si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

TJ Sokol Verneřice

 

 

 

 

 

autor: admin

vloženo: 16.07.2016 08:34:11

Dne 2. července 2016 se v rámci oslav města Hrob konal již 17. ročník volejbalového turnaje -  Hrobská  Prda  Open Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů z  teplického okresu. Pořadatelem  byl oddíl volejbalu TJ Sokola Verneřice pod vedením s. Sedlákové Lenky.

Turnaj se konal za vrtkavého  a deštivého počasí. Již to vypadalo, že se turnaj dokončí v tělocvičně. Rozhodující zápasy se dohrály i za trvalého deště. O to cennější je výsledek v tomto ročníku. Čest a sláva patří i všem družstvům za výdrž a odvahu, neboť pouze jeden tým

odjel po základních skupinách a rovněž všem členům volejbalového oddílu, kteří se podíleli na perfektní organizaci celého turnaje,

který byl zdárně dokončen i přes nepříznivé počasí.

Hezkou  odměnou za pořadí byly hodnotné ceny a pěkné vítězné poháry.

 

Celkové pořadí Hrobské Prdy Open 2016

1. Ananas - Osek

2. Babule - Duchcov, Teplice, Osek

3. Sypači - Osek

4. Chuligáni - TJ Sokol Verneřice - Hrob

5. - 9. SK Dubí

Překvápko - TJ Sokol Verneřice - Hrob (Junioři)

Fanatici - TJ Sokol Verneřice - Hrob

Tataři - TJ Sokol Verneřice - Hrob

Haluzáci - Osek a okolí

 

Jednatel TJ Sokol Verneřice Jiří Klobouk

 


autor: admin

vloženo: 17.05.2016 18:27:13

 

ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKÉ ATLETICE A PLAVÁNÍ ŽUPY KRUŠNOHORSKÉ – KUKAŇOVY KONANÉ

DNE 8.KVĚTNA 2016 V KRUPCE

 

Dne 8.5.2016 se uskutečnil přebor župní přebor v LA a plavání v Krupce. Za TJ Sokol Verneřice – Hrob

se zúčastnilo 18 dívek a hochů.

Soutěž probíhala v 7 kategoriích v LA a 7 kategoriích v plavání.

KATEGORIE :

I.kategorie ml. žákyně ročník 2007 – 2009 / 7 – 9 let /

II. kategorie ml. žákyně ročník 2005 – 2006 / 10 – 11 let /

II. kategorie ml. žáci ročník 2005 – 2006 / 10 – 11 let /

III. kategorie st. žákyně ročník 2003 – 2004 / 12 – 13 let /

III. kategorie st. žáci ročník 2003 – 2004 / 12 – 13 let /

IV. kategorie st. žákyně ročník 2001 – 2002 / 14 – 15 let /

IV. kategorie st. žáci ročník 2001 – 2002 / 14 – 15 let /

 

 

Ze sedmi kategorií v Lehké atletice si přivezla naše mládež celkem :

5 x zlatá medaile – Zemanová Sára , Dbalý Karel , Brabcová Eliška , Schmieder Marek a Töth Martin

5 x stříbrná medaile – Hovorková Marie, Kuklíková Anna, Otcová Natálka , Hora Matěj a Jáchim David

1 x bronzová medaile – Týma Radek

 

V soutěži v plavání v plavecké hale ml.žáků na 25 metrů a st.žáků na 50 metrů rovněž ve stejných 7.kategoriích byla převaha našich soutěžících ještě výraznější :

6 x zlatá medaile :

Baierová Terezka , Zemanová Sára , Dbalý Karel , Kuklíková Anička , Hora Matěj a Töth Martin

4 x stříbrná medaile :

Francová Natálka , Hovorková Marie , Jáchim David , Schmieder Marek

1 x bronzová medaile – Otcová Natálka

Soutěž probíhala za krásného počasí za účasti mládeže TJ Sokol Duchcov a pořádající TJ

Bohosudov – Krupka.

Za naši jednotu se zúčastnila část vedoucích a výboru jednoty jako doprovod. Všem patří poděkování,

včetně poděkování všem soutěžícím za vzornou a úspěšnou reprezentaci našeho města a jednoty.

S konkrétními dosaženými výsledky se budete mít možnost seznámit na nástěnkách ve škole a v tělocvičně.

Starosta jednoty - Karel Klobouk


autor: admin

vloženo: 25.01.2016 19:30:44

Příspěvky pro rok 2016

Skupina příspěvek

 

Dospělí 600,- Kč

Studenti nad 18 let, důchodci, ženy na mateřské 500,- Kč

Studenti do 18 let a důchodci nad 65 let 200,- Kč

Členové jiné TJ 300,- Kč (platí po předložení potvrzení o zaplacení členských příspěvků v domovské organizaci.)

 

Veškeré příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 31. 1. 2015 a předat br. starostovi.

 

V Hrobě 9. 1. 2016

Jiří Klobouk

Jednatel TJ Sokol Verneřice


autor: admin

vloženo: 13.12.2015 15:14:14

 

Turnaj ve stolním tenise žáků ZŠ Hrob.

 

TJ Sokol Verneřice ve spolupráci s ZŠ Hrob uskutečnil dne 10.12.2015

turnaj ve stolním tenise pro žáky ZŠ Hrob.

O turnaj byl velký zájem ze strany mládeže.

Soutěžilo se v kategoriích dívky a chlapci zvlášť.

Za žáky nastoupilo 16 chlapců a za dívky 11 dívek.

Soutěžili ve skupinách po třech a z nich nejlepší postoupili

do vyřazovacích utkání play-off.

V kategorii děvčat bylo toto pořadí :       1. Kozáková Natálka

                                                                2. Havlíková Pavla

                                                                3. Vyskočilová Kristýna

                                                                4. Janoušková Barbora

 

V kategorii chlapců bylo toto pořadí :      1. Novotný Tomáš

                                                                2. Svojtka Tomáš

                                                                3. Pribilinec Michal

                                                                4. Studnička Tadeáš

Za úspěšný turnaj o který byl velký zájem patří poděkování i rozhodčím,

členům oddílu stolního tenisu TJ Sokol Verneřice, kteří nestranně rozhodovali

dle pravidel stolního tenisu.

Vítězové si odnesli hodnotné ceny, které jim předala ředitelka ZŠ ,starosta TJ  a  p. učitel Ptáček.

Další fotografie z turnaje můžete nalézt na odkazu: https://www.facebook.com/sokol.vernerice/posts/1687045518203129

 

autor: admin

vloženo: 27.10.2015 11:47:47

TJ Sokol Verneřice ve spolupráci s městem Hrob a ZŠ Hrob v rámci Mikroregionu Stropník pořádal v sobotu 24. října. florbalový turnaj pro žáky ZŠ. Turnaj zahájila nejmenší děvčata z tanečního oddílu p. Sýkorové. Úderem deváté hodiny proti sobě nastoupila čtyři družstva v místě TJ Sokol Verneřice. Po třech hodinách zápasu přišly vyřazovací boje, ze kterých si naši žáci z týmu Zš Hrob A (Baier Oskar, Göz Matyáš, Vinohradský Jan, Kraus Josef) odnesli vítězný pohár. Hned za nimi skončili oba týmy DDM Osek (2. místo – Osek B, 3. místo – Osek A). Oskar Baier vyhrál cenu za nejlepšího střelce turnaje – 20 gólů. Všechny hráče čekaly hodnotné ceny a občerstvení. Závěrem podívané byla exhibice pořadatelů, kteří se utkali se všemi družstvy. Poděkování patří pořadatelům i všem sportovcům, kteří se účastnili.

 

autor: admin

vloženo: 29.09.2015 18:55:13

Dne 26.9.2015 se uskutečnil župní přebor ve stolním tenisu, který se konal na počest 120. výročí založení Župy Krušnohorské. Turnaj se konal v tělocvičně TJ Sokol Verneřice za účasti 9 hráčů ve dvouhrách a 10 hráčů ve čtyřhrách. Na konci obdrželi hráči 3 poháry za dvouhry a 3 poháry za čtyřhry. 
Jen jen na škodu, že na tuto významnou župní akci nevyslalo své zástupce více jednot naší Župy.

Konečné umístění po play off - dvouhry:
1. místo: František Eckert - Hrob 
2. místo: Pavel Shejbal - Košťany
3. místo: Miroslav Rada - Osek
4. místo: Josef Jonáš - Duchcov

Čtyřhry:
1. místo: Jiří Sukdolák, František Eckert 
2. místo: Pavel Shejbal, David Svatuška
3. místo: Miroslav Rada, Josef Jonáš
4. místo: Karel Klobouk, Jiří Pech
5. místo: Josef Fišer, Ladislav Litochleb


autor: admin

vloženo: 26.05.2015 14:52:27

 

Děvčata z oddílu tanců se v Mostě na narozeninových oslavách firmy pro|office s.r.o. prezentovala se svým vystoupením, které nacvičila na podporu hokejistů z HC Verva Litvínov, kteří se této akce také zúčastnili. Další fotografie naleznete v oddíle tanců v příslušné kolonce.

 


autor: admin

vloženo: 09.01.2015 15:36:03

Příspěvky pro rok 2015

Skupina                                                                                    příspěvek

 

Dospělí                                                                                      600,- Kč

Studenti nad 18 let, důchodci, ženy na mateřské             500,- Kč

Studenti do 18 let a důchodci nad 65 let                            200,- Kč

 

Z této ceny tvoří členské (ČOS) příspěvky u dospělých 500,- Kč a u dětí 100,- Kč.

Veškeré příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 30. 1. 2015 a předat br. starostovi.

 

V Hrobě 9. 1. 2015

Jiří Klobouk

Jednatel TJ Sokol Verneřice


autor: admin

vloženo: 14.10.2014 09:10:45

Dne 8. 10. 2014 proběhlo před budovou restaurace TJ Sokol Verneřice slavnostní odhalení pamětní desky k výročí založení naší TJ a výročí od 1. ustavující valné hromady.

Před samotnou akcí proběhla autogramiáda přítomných hokejistů HC Verva Litvínov, vystoupení děvčat z oddílu tanců, poté jsme přistoupili na samotný akt odhalení desky s proslovy starosty naší TJ, župy a také přítomného starosty města Hrob. Minutou ticha zúčastnění uctili památku Pavla Koukala a Ivana Hlinky. Proběhlo odhalení pamětní desky, následně proběhly rozhodující zápasy florbalového turnaje a předání cen za účasti hokejistů z Litvínova.

Zároveň velké dík také vystavujícímu bratru Hrbáčkovi za poskytnutí výstavy starých odznaků, členům župy za přivezení historického praporu, hokejistům z Litvínova za autogramiádu a účast na turnaji, hasičům za ukázku hasičské techniky, slaňování, městské policii za pomoc při organizaci (řízení dopravy, apod.)

Za TJ Sokol Verneřice

Jiří Klobouk, Jednatel TJ Sokol Verneřice.


autor: admin

vloženo: 09.10.2014 21:59:37

http://hokej-litvinov.cz/clanek.asp?id=Hokejiste-na-akci-Sokola-6290

 

Článek týkající se i našeho TJ Sokol Verneřice.

Zde bude později po zpracování celkové fotodokumentace článek o akci.

Jiří Klobouk, Jednatel TJ Sokol Verneřice.


autor: admin

vloženo: 06.10.2014 20:07:23

Pozvánka

Slavnostní odhalení pamětní desky

a

florbalový turnaj žáků ZŠ Hrob

 

       Přijměte srdečné pozvání na slavnostní událost připomínající 125. výročí založení Tělocvičné jednoty TJ SOKOL Nové Verneřice ze dne 6. 10. 1889, zároveň i 120. výročí ode dne 9. 9. 1894, kdy byla uskutečněna první ustavující Valná hromada sokolské župy Krušnohorské v budově dnešní TJ SOKOL Verneřice – Hrob.

       Vzpomínkový akt se uskuteční v památný den sokolstva, připadajícího na středu 8. 10. 2014 od 16ti hodin před restaurací TJ SOKOL Verneřice v Hrobě.

       Při této akci se uskuteční vystoupení oddílu tanců, ukázka hasičské techniky Hrobských hasičů, proběhne vyvrcholení florbalového turnaje žáků ZŠ Hrob. Těchto zápasů a celého slavnostního aktu se zúčastní v roli trenérů hráči extraligového hokejového klubu HC Verva Litvínov! A jiné.


autor: admin

vloženo: 29.09.2014 11:29:51

Přijměte naše pozvání na slavnostní akci. Dne 8.10.2014 od 17ti hodin proběhne před restaurací Sokolovna slavnostní odhalení pamětní desky. 

Jiří Klobouk

Jednatel TJ SOKOL Verneřice


autor: admin

vloženo: 26.06.2014 11:06:13

V záložce Moderních tanců byly doplněny fotografie z poslední akce tohoto našeho oddílu na Hrobských historických fotografiích. Fotografie rozhodně stojí za shlédnutí. 

Jednatel TJ Jiří Klobouk.

 


autor: sedlakova

vloženo: 01.02.2013 12:41:57

16.2.2013 se od 9:00 uskuteční v tělocvičně Sokola Verneřice další ročník Valentýnského turnaje ve volejbale smíšených družstev. Přijďte se podívat na tento krásný sport. Více v sekci "Volejbal - články"


autor: admin

vloženo: 20.03.2012 19:35:23

V kalendáři akcí v pravém menu naleznete akce konané Sokolem Verneřice a jeho oddílů. Správci webu jednotlivých oddílů sem mohou zapisovat kdy se kde bude konat turnaj, zápas, cvičení, ale i jiné akce. Naleznete zde i datumy konání schůzí vedení a další informace o akcích.


autor: admin

vloženo: 20.03.2012 19:28:30

Přijďte si popovídat do našeho diskuzního fóra, napište nám své názory a připomínky. Na fórum se dostanete kliknutím na odkaz "Fórum Sokol Verneřice" v levém menu našich stránek.

yes


autor: admin

vloženo: 17.03.2012 19:27:03

Tělocvična TJ SOKOL   Verneřice - Hrob je k dispozici i pro širokou veřejnost.